BABYBELL

מערכת התרעה למניעת שכחת ילדים ברכב

BABY BELL מערכת התרעה למניעת שכחת ילדים ברכב בעלת מנגנון הגנה כפול 

BABY BELL מתריעה על הימצאות ילד ברכב בעת כיבוי מנוע/שחרור חגורת הנהג. במידה והילד נישאר במושבו המערכת תתריע ונורת האזהרה תהבהב. הודות למנגנון ההתרעה הכפול המערכת מספקת בטיחות מירבית מפני מצבים של הסחת דעת או חוסר תשומת לב. ההתקנה קלה ואינה מצריכה ידע מקצועי או חיבור לאפליקציה/התקן חיצוני. בייבי בל עומדת בדרישות משרד התעבורה ונבדקה ואושרה לשימוש על ידי מכון התקנים הישראלי. 

Babybell carseat 2.jpg
Babybell כיבוי מנוע.jpg
Babybell שחרור חגורה.jpg

התראה בעת כיבוי מנוע 

התראה בעת שחרור חגורת הנהג

בטיחות מירבית 

מנגנון התרעה כפול

 

ההתרעה תופעל בעת ביצוע שתי פעולות :

1.כיבוי הרכב 

2. שחרור חגורת הבטיחות​

שני המנגנונים יפעלו יחדיו או לחוד ואינם תלויים האחד בשני ובכך מובטחת הגנה מקסימאלית בעת הסחת דעת או כשל באחד המנגנונים

ללא תלות בחיבור אלחוטי  

 

המערכת אינה תלויה בשימוש באפליקציה או בהתקנים המצריכים חיבור באמצעות רשת אלחוטית ולכן לא תתנתק בעת בעיות קליטה או חיבור לקוי

 מחיר השקה אטרקטיבי במיוחד 

 162

התקנה קלה ופשוטה

BABY BELL אינה מצריכה התקנה מקצועית

מניחים את משטח חיישן הזיהוי בין מושב הילד לכיסוי המושב

 

- מצמידים את חיישן חגורת הבטיחות לתופסן חגורת הנהג

- מכניסים את צג המערכת לשקע המצת

- לוחצים על כפתור הסט על גבי התקן התצוגה לצימוד ראשוני

משטח חיישן הזיהוי

Babybell carseat.jpg
babybell plag.jpg
babybell pad.jpg

התקן התצוגה

חיישן חגורת הבטיחות

תו תקן מכון התקנים

BABY BELL נבדקה ואושרה על ידי מכון התקנים הישראלי

mati logo.jpg

  בהתאם לתקנות משרד התחבורה 

BABY BELL עומדת בדרישות תקנת התעבורה 83 ד, אושרה ע"י משרד התחבורה  

babybell kit.jpg

תכולת הערכה

הערכה כוללת שלושה רכיבים

 

  • משטח חיישן זיהוי 

  • חיישן חגורת בטיחות

  • התקן תצוגה למצת הרכב

 

ניתן להוסיף בתשלום פד נוסף