| בית גיל-קאר | רחוב נירים 2, תל-אביב, ישראל

Copyright 2005-2013, Gil-Car Systems (98) LTD. כל הזכויות שמורות לחברת גיל-קאר מערכות (98) בע"מ

UI & Design By Nir Zur

24 ג'יגה לכל 24 החודשים, ללא הגבלה בכל חודש. במידה ונוצלו 24 ג'יגה לפני תום תקופת 24 החודשים, החבילה תסתיים. עלות החבילה הינה 390 ש"ח כולל מע"מ. 

חבילה לשנתיים

0.01 ₪מחיר
  • החבילה תחודש תוך שני ימי עסקים מיום התשלום