CC customer 5GB לשנה

החבילה מגיעה עם 5 ג'יגה לכל חודש ובכל חודש הנפח מתחדש. במידה ונוצלו 5 ג'יגה בחודש מסוים החבילה תתחדש בחודש לאחריו ב-5 ג'יגה.

CC customer 5GB לשנה

210.00 ₪מחיר
  • החבילה תחודש תוך שני ימי עסקים מיום התשלום

החבילות מסוג Prepaid ומשולמות מראש. במידה וחלפו 14 ימי עסקים/נעשה שימוש בחבילה לא ניתן לבטל/להקפיא

נא לעיין היטב בתקנון טרם אישורו