top of page

SaverOne

טלפון : 037918877

למעלה מ-25% מתאונות הדרכים נגרמות עקב שימוש בטלפונים ניידים. מערכת SaverOne פותחה באמצעות טכנולוגיה ייחודית המונעת מנהג הרכב להפעיל אפליקציות מסיחות דעת בעת נהיגה, ובכך מציעה חווית נהיגה בטוחה ומצילת חיים.

איך זה עובד:

בכניסה לרכב, SaverOne תזהה ותתחבר אוטומטית

לניידהמצוי באזור הנהג באמצעות BLE

(פרוטוקול תקשורת הצורך אנרגיה מזערית)

ברגע ש- SaverOneתזהה תחילת נסיעה ברכב,

היא תמנע שימוש בכל טלפון ניידהמצוי בסביבת הנהג

כל זמן שהרכב בתנועה.טלפונים ניידים אחרים לא

יושפעו וניתן יהיה לבצע בהם שימוש רגיל.

רוצים לשלוט בהגבלות?

לנהג יש אפשרות להתקין בטלפון הנייד את אפליקציית SaverOne המאפשרת שימוש באפליקציות שאינן מסיחות דעת (חייגן, ניווט ועוד) בהתאם לפוליסת הבטיחות שהוגדרה בארגון הכוללת את היישומים המותרים בנהיגה. לאחר עצירה מוחלטת של הרכב, SaverOne עוברת למצב המתנה ומאפשרת פעילות מלאה בטלפון הנייד.

 

יתרונות:

 • פתרון מקיף ותמידי - המערכת נכנסת לפעולה באופן מידי ואוטומטי ואינה תלויה ברצון הנהג.

 • הגנה סלקטיבית - המערכת אוכפת שימוש בטוח רק על אזור הנהג ומאפשרת לשאר הנוסעים שימוש מלא במכשירים שלהם.

 • נהגים מרובים - המערכת מתחברת אוטומטית לכל מכשיר המצוי באזור הנהג.

 • משלוח הודעה אוטומטית – שליחת הודעה לנהג הנוסע עם הרכב תענה בהודעה אוטומטית (בחירה מתוך כמה אפשרויות, כדוגמת "שלום אני נוהג ומוגן ע"י SaverOne. אפשר להתקשר"( שתשלח המערכת.

 •  Child reminder – כמה שניות לאחר היציאה מהרכב תופיע בנייד של הנהג הודעה ומנגינה לתזכור הנהגים. המנגינה תיפסק רק עם לחיצה על ההודעה.

 • מדיניות גמישה - למנהל צי הרכב יש אפשרות להגדיר את האפליקציות שיותרו לשימוש על ידי נהגי החברה במהלך הנהיגה.

 • התראות ודוחות - המערכת מבוססת טכנולוגיית ענן ומאפשרת למנהל צי הרכב או כל בעל הרשאה, לקבל דוחות מקוונים על התראות המערכת ברכבים השונים.

 • מערכות הפעלה - תמיכה מלאה באנדרויד וב-iOS.

מערכת סייברוואן כוללת:

 • יחידת איכון טלפונים (Phone Location Unit).

 • מספר סנסורים המוסלקים ברכב.

 • המערכת מתקשרת עם אפליקציית סייברוואן במכשירי הסלולר ברכב באמצעות פרוטוקול Bluetooth (BT) ו Bluetooth Low Energy (BLE).

 • האפליקציה מקושרת לשרת מרכזי המכיל מידע על כל מערכות SaverOne המותקנות באזור גיאוגרפי נתון. השרת מאפשר מבט כולל על כל הלקוחות (Accounts) במערכת, ירידה פרטנית לסטטוס כל מערכת, פרטים טכניים, תפעוליים, סטטיסטיקות ומידע על כל PLU ונהג, הגדרת ה whitelist עבור כל לקוח (Account), טיפול ראשוני בתקלות, טעינת תכנה ושליפת לוגים לכל/מכל PLU ועוד.

 • הגורמים בעלי הגישה לשרת הם:

 1. קצין הרכב: טעינת קובץ נתוני נהגים, מבט על סטטוס הנהגים והמערכות בaccount  שלו, שליפת סטטיסטיקות על ה-account שלו ושינוי ה-.whitelist

 2. המתקין בתחנת השירות: מבט על סטטוס נהג ו-PLU וטעינת ערכי כיול לאחר כיול המערכת, כחלק מהתקנת המערכת.

 3. מוקדן ה-Call Center: יכולות כשל קצין הרכב, על כל ה-accounts + טיפול ראשוני בתקלות.

 4. טכנאי SaverOne: כשל המוקדן + הוספת/שינוי accounts חדשים, קבלת סטטיסטיקות, טעינת תכנה ושליפת לוגים לכל/מכל PLU, בקרת הרשאות, יכולות תחזוקה ועוד.

 5. הקשר בין תחנת השירות ל- Call Center הינו לצורכי העברת סטטוס קריאות שירות, עדכון וסגירת הקריאה.

SaverOne.jpg
SaverOne_product.jpg

בטיחות

Safe Zone.png

יתרונות

המערכת

bottom of page